om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Oslofjord Triennale 2024

- den første kunsttriennalen som redder en fjord!

Oslofjorden er et unikt geografisk fenomen som binder Norges mest folkerike område sammen. Samtidig sprenger vi undervannsskjær, bygger ned strandsoner og tar initiativ til brå endringer som ikke kan repareres. Vi vet at Oslofjorden er i en prekær situasjon.

Oslofjord Triennale er et nyskapende og tverrfaglig kunstprosjekt med Oslofjorden som sammenbindende geografi og tematikk. Triennalen vil presentere kunstneriske intervensjoner og prosjekter av høy kvalitet og internasjonalt format i, på og ved vannet. Kuratorisk undersøkes medskaping med omgivelsene og det mer-enn menneskelige. Dette vil dele med publikum gjennom et åpent kunstlaboratorium, aktivitetsprogram, tverrfaglige kunst- og forskningsworkshops rettet mot barn, unge og voksne. Inspirert av økosofi som peker på miljøet, det sosiale og mentale i sammenheng (F. Guattari 1989) og hydrofeministiske perspektiver (A. Neimanis 2017), har vi allerede under piloten i praksis prøvd ut flere konsepter og ideer i fjorden.  

Prosjektene vil ta utgangspunkt i visjonen om Oslofjorden som et subjekt, et sammenhengende system av levende organismer og en kroppslig identitet med egne rettigheter. Kunstnerne vil eksperimentere med å lytte til Oslofjordens stemme og sanselig erfare fjordens kropp. Formålet  med prosjektene er å utforske nye metoder for kunstnerisk samskaping med naturen og slik bidra  til en perspektivendring på livet i fjorden og hvordan vi kan relatere til naturen med nye former for dialog og kunnskap. 

Kunsten vil finne sted på ulike lokasjoner i og rundt Oslofjorden iaugust og september 2024. Noen prosjekter skal utvikles ved vannkanten og i vannet, mens andre skal gjennomføres i bygninger på ulike øyer og på rutebåter som seiler i Oslofjorden daglig. Gjennom slike spredte og dynamiske plasseringer vil kunsten skape situasjoner og ankerpunkter som fremhever spesifikke deler av Oslofjordens organisme i møte med publikum.

For mer info, se www.oslofjord-triennale.no

Oslofjord Triennale har blitt utviklet og pilotert siden 2021 og ble lansert under Kulturytring i Drammen 20. juni 2023. Pilotprosjektet har mottatt støtte fra Kulturdirektoratet (tidligere Kulturrådet) og Viken Fylkeskommune.

 

 

 

 


BAKGRUNN
Kunstplass har gjennom en årrekke opparbeidet en unik kunstnerisk profil hvor utstillings- og kunstprosjekter har hatt en tydelig feministisk, skeiv og/eller politisk brodd. Tematikk som berøres direkte eller indirekte gjennom kunsten er f.eks. identitet, klasse, rasisme, klimakrisen, miljøspørsmål, sosiale maktstrukturer og globalisering. Årlig har dette gjenspeilet seg i valg av kunstnere og kuratoriske prosjekter, og spesielt der Kunstplass har samarbeidet med andre aktører, som HUMAN internasjonale dokumentarfilmfestival, Oslo World Festival og utstillinger på Historisk museum parallelt med Pride.  

Fra å arbeide med en mer tradisjonell utstillingsvirksomhet, vil Kunstplass fra sommeren 2023 bevege seg vekk fra den hvite kuben og ut i de offentlige rom. Fra å ha Oslo som sin hovedarena, vil Kunstplass gjennom arbeidet med Oslofjord Triennale utvide sitt geografiske nedslagsfelt, jobbe enda mer tverrfaglig og med et styrket fokus på miljø og bærekraft. Ved å primært jobbe med ett større arrangement som Oslofjord Triennale, vil publikum oppleve kunst på nye og uventede steder og måter i sitt rette element - dvs i og ved fjorden. Triennalen er således en naturlig videreutvikling og forlengelse av Kunstplass sitt arbeid og profil. 

I slutten av 2021 tok Kunstplass initiativ til Oslofjord Triennale på en nettverkssamling med 16 ressurspersoner. Alle hadde en interesse for koblingen mellom kunst og miljø- og klimakrisen. Den ambisiøse ideen om en slik Triennale ble sådd et år før i forbindelse med utstillingen og prosjektet Submerged Portal kuratert på Kunstplass og i Oslofjorden av Vibeke Hermanrud. Submerged Portal hadde også en hydrofeministisk dimensjon. Flere av de samme som bidro til dette kunstprosjektet, og andre dyktige kunst- og kulturfolk som stod bak bl.a. Oslofjord Ecologies, Kunstrom Skogen, First Supper Symposium og Figur i Fossekleiva deltok på samlingen 21. november 2021. Det var stor enighet om å etablere Oslofjord Triennale, som skal bestå av kunstneriske intervensjoner og prosjekter av høy kvalitet - på kryss og tvers av Oslofjorden.   

Utgangspunktet for prosjektet er en felles bekymring for Oslofjordens store miljøutfordringer. Med kunstprosjekter og kulturformidling fra et bredt økologisk og tverrfaglig perspektiv, har triennalen som mål å bidra til samfunnsmessig endring gjennom bevisstgjøring, deltakelse og kunnskap. Gjennom kunsten ønsker vi å skape konkrete tiltak som kan bidra til en fruktbar og bærekraftig utvikling for Oslofjorden.  

To andre kunst- og forskningsbaserte prosjekter, Oslofjord Ecologies (Kristin Bergaust, tilknyttet EU-prosjektet Renewable Futures) og Phd-avhandlingen Multispecies Neighbourhoods in Urban Sea Areas (Elin Sørensen) fungerer også som forgjengere og inspirasjonskilde til dette prosjektet. Både Submerged Portal og de nevnte prosjektene er relatert til Oslofjorden og tematiserte koblingen mellom natur og kultur, kunst og klimautfordringer. 

Oslofjord Triennale vil videre bygge opp under Regjeringens «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik  Oslofjord med et aktivt friluftsliv» (mars 2021). Bakgrunnen for regjeringens plan er helt i tråd med triennalens mål om at Oslofjorden skal være ren, rik og tilgjengelig for alle de 1,6 millioner menneskene som bor rundt fjorden.  

ORGANISERING

Kunstplass har fungert som et sekretariat og koordinator for det nye initiativet i samarbeid med styringsgruppen som ble etablert våren 2022. I starten av 2023 har Oslofjord Triennale blitt registrert som en egen forening i Brønnøysundregisteret. Initiativtakere og styringsgruppen til Oslofjord Triennale har bakgrunn innen visuell kunst, scenekunst, formidling, forskning, pedagogikk, kommunikasjon og naturvern og består av: Kristin Bergaust (kunstner og kurator, SENT – Nesodden), Camilla Dahl (kunstner – Brønnøya), Sidsel Aas (kommunikasjonsrådgiver – Oslo), Vibeke Hermanrud (kurator, Kunstplass – Båtstø), Linn Cecilie Ulvin (kunstner, forfatter, kurator – Stein husmannsplass, Nesodden). Franzisca Aarflot var med i oppstarten, men fra sommeren 2023 har hun en rådgivende produsentrolle.

Fra sommeren 2023 har Elsa Itzel Archundia Esquivel og Joanna Chia-yu Lin blitt hyret inn av Kunstplass som kuratoriske rådgivere i den videre utviklingen av triennalen. 


 
 

Copyright: Kunstplass