om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

 

Mellom rommene / A Room Between the Rooms
av Gelawesh Waledkhani og Lise Linnert

4. - 30. mars 2023

Mellom rommene / A Room Between the Rooms er et multimedia-, prosess- og deltager basert kunstprosjekt som skaper et kreativt fellesskap med «papirløse» lengeværende asylsøkere i Norge og blir en plattform for dialog ut i samfunnet.

Kunstnerne Lise Linnert og Gelawesh Waledkhani har siden 2020 samarbeidet med organisasjonen Mennesker i Limbo og lengeværende, ureturnerbare asylsøkere i Oslo, Bergen, Asker og Trondheim gjennom en serie tegne, broderi – og skriveworkshops. På Kunstplass i Vollen vil du se installasjoner fra prosjektet og lære mer om personene som har bidratt.

UTSTILLINGSÅPNING: Lørdag 4. mars kl. 13:00-16:00
Åpningstider: Under HUMAN (åpent tor-søn kl. 12 - 16)

BAKGRUNN
Prosjektet ble initiert i 2020, akkurat da Corona pandemien startet. Det gjorde møtepunktene våre enda viktigere, da det meste av tilbud som de «papirløse» hadde ble lukket ned. I samarbeid med organisasjonen Mennesker i Limbo, samlet vi deltagere i Oslo, Bergen og Trondheim. Vi møttes hver 2. uke online og når det var mulig, møtte «Oslo-gruppa» i vårt atelier fellesskap. Vi jobbet med tegning, tekst og broderi. Vi jobbet ute i naturen og brukte årstidene som et av temaene for arbeidene vi lagde. Fra 2021 og ut 2022 har materiale som ble laget vært på en utstillingsturne i England.

AKTUELT
Nå har arbeidet kommet tilbake til oss og vi gleder oss til å gjenoppta prosjektet med utstillingsåpning på Kunstplass i Vollen. Der vil tegninger, tekst, broderier og objekter presenteres. Sammen med deltagerne i prosjektet ønsker vi å få i gang samtaler om hvordan det er å leve i limbo, leve «mellom rommene»og invitere til refleksjoner om konsekvenser, identitet og tilhørighet.
7 mars arrangerer vi workshop i samarbeid med Cellarcube i Asker der vi retter søkelys på situasjonen for kvinner i Iran. Vi skal jobbe på et stort banner i fellesskap, som vil være sentral under 8 mars arrangementet til Cellarcube dagen etter. Se link under. Deretter flytter banneret til Kunstplas.s

Alt materiale vi har jobbet med, de ulike oppgavene, resultater og refleksjoner skal til slutt presenteres i en digital plattform. Vi har begynt dette arbeidet som kan sees på https://www.roombetween.com/

Prosjektet er støttet av: Vederlagsfondet, Norsk Kulturråd, Fritt ord og Asker kommune

OM KUNSTNERNE
Gelawesh Waledkhani
: født 1982 i Kurdistan, bor og arbeider i Oslo. Waledkhanis kunstneriske virke har en humanistisk orientering hvor hun gjennom en poetisk håndtering av medier som broderi, tegning, installasjoner, filmarbeider og workshops fremmer politiske, feministiske og menneskerettslige spørsmål. Waledkhani er en av de fremste samfunnsengasjerte, politiske kunstnerne i Norge og hun har gjennom hele sitt virke satt fokus på undertrykkede og lidende folkegrupper som er offer for krigens brutalitet. Waledkhani har lenge vært dypt engasjert i kurdernes marginalisering og hvordan de er blitt offer for stormaktens brutale, politiske spill. Hun broderer med eget hår på akvarellpapir og uttrykket viser et sart, tilbaketrukket og intimt uttrykk, samtidig som de reiser tydelige menneskerettslige spørsmål.


Lise Linnert: født 1964, bor og arbeider i Oslo. Linnert arbeider tverrfaglig, med hovedvekt på tekstil. Hennes konseptuelle og prosessbaserte prosjekter har et politisk og sosialt utgangspunkt. Humanisme og menneskerettigheter er grunntemaene i hennes aktivistiske praksis. Hun brenner for kunst som inngang til dialog, oppmerksomhet og endring. Prosjektene er gjerne basert på publikums deltagelse og engasjement. Linnert er interessert i ulike offentlige rom som visningsarena, slik at prosjektene nå ut bredt og til dem som kanskje ellers ikke er i kontakt med kunstscenen. Tidsspennet er essensielt, og prosjektene kan vare i flere år eller være uten sluttdato.  https://www.liselinnert.com/

SAMARBEIDSPROSJEKTER @CELLARCUBE, Kulturhagen, Borgen, Asker:
7. mars Stitch Performance - protest, solidarity, workshop

Under HUMAN filmfestival vil prosjektet «A Room Between the Rooms» gjennomføre en workshop i solidaritet med kvinner i Iran, i samarbeid med CELLARCUBE i KulturHagen på Borgen i Asker. Med nål, tråd og sting som uttrykk; en stor felles tekstil som arbeidsområde, inviterer vi til protest, engasjement og samtaler. Alle er hjertelig velkomne og ingen forkunnskaper er nødvendig. Vi serverer suppe. Resultatet vises i CELLARCUBE på den internasjonale kvinnedagen 8. mars kl. 19:00.

8. mars: Den internasjonale kvinnedagen med performance av Johanna Zwaig https://www.facebook.com/events/592736079371933

Prosjektet markeres også visuelt på Vega scene under HUMAN filmfestival fra 6. til 12. mars.


OM SAMARBEIDSPARTNERNE

KUNSTPLASS er et visningssted for samtidskunst som ble etablert i 2012. Det legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende med utstillinger og events - gjerne med en feministisk, queer og politisk brodd. Siden sommeren 2022 har Kunstplass blitt en mer nomadisk arena for samtidskunst som opererer i og rundt Oslofjorden, for tiden med en fysisk tilstedeværelse i Vollen. Kunstplass samarbeider med HUMAN internasjonale filmfestival i Oslo for 12. år på rad.

MENNESKER I LIMBO (MiL) er en gruppe lengeværende «papirløse» asylsøkere. Vi kjemper for å bedre vår situasjon; som rett til helsehjelp, arbeid, utdannelse og en utvidelse av engangsløsningen for lengeværende asylsøkere. Gruppen består av kvinner og menn.
Noen av oss har barn, andre kom til Norge som mindreårige. Vi kommer fra forskjellige land og har ulik bakgrunn. @MILNorge

HUMAN INTERNASJONALE DOKUMENTARFILMFESTIVAL er Oslos største dokumentarfilmfestival og byr på norske og internasjonale aktuelle dokumentarer i kombinasjon med debatter, samtaler, seminarer og workshops, kunstutstilling, teater og konserter, med mer.

CELLARCUBE er et kombinert atelier og visningssted, med et særlig fokus på den sosialt og politisk engasjerte kunsten. Det drives av Johanna Zwaig og Anne-Lise Zwaig. Siden desember 2014 har de invitert til utstillinger, performance, konserter og sammenkomster.

 

 

 


 
 

Copyright: Kunstplass