om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

 

 

 

OSLO NEGATIV 23.sept – 16. okt 2022

Kunstplass har gleden av å presentere Marie Sjøvold og Charlotte Thiis-Evensen på fotofestivalen Oslo Negativ på Gamle biblioteket i Oslo!

For mer info om Oslo Negativ, se https://www.oslonegativ.no/

Å ha tid til de nærmeste er en viktig rikdom som flere av oss, i vår vestlige verden, er så privilegerte at vi har. Likevel har mange en følelse av at vi ikke klarer å løse kabalen med hverdag og arbeid, at tiden forsvinner for oss.

Marie Sjøvold koblet seg av sosiale medier i ett år og muligheten til å bruke internett fra egen lomme. Istedenfor fotograferte hun hverdagens mellomrom og pauser. Charlotte Thiis-Evensen har vært omgitt av sykdom i familien sin og har mye brukt tid på omsorg og minnearbeid.
Sjøvold og Thiis-Evensen utforsker fotografiets potensiale mot skulptur og grafikk.

I dette utstillingsrommet, som har vært en del av Magasin 4 i Det Gamle Biblioteket, har de ønsket å la rommet få beholde sin nedslitte karakter med krakelering i mur, gammelt glass og linoleum. De har plassert verkene i samspill med arkitekturens sårbarhet og naturlige lys.

Portraits (2021)
Fotografier og Fotopolymer på finer
Portraits (2021) viser utsnitt av stammen til eldre trær, opprinnelig tatt med kamera og deretter overført med fotopolymer til finerplater i furu. Dette er et prosessarbeid, som er en del av et større prosjekt Charlotte Thiis-Evensen arbeider med for tiden der hun leter etter historier som handler om tidsforløp og minner i naturen rundt seg.

 
 

Copyright: Kunstplass