om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Om trilogien | [VIDEO]KUNSTPLASS | QUI VIVE Part II | Live program | ENG

 


Time av Bente Sommerfeldt-Colberg

QUI VIVE! - En utstillingstrilogien
Høsten 2019


DEL I 5.9. - 5.10. inkl. Oslo Art Weekend 12.-15.9. og Oslo Kulturnatt 13.9.
Kunstnere: Maria Sundby, Bente Sommerfeldt-Colberg, Vanna Bowles og Dan Lin, Kathy Jetnil-Kijiner, og Aka Niviâna. + HÆRK videoprogram utendørs

DEL II: 10.10.-10.11. - inkl. Oslo World Festival 29.10.-3.11.
Kunstnere: Shi Tou, Berni Searle og Bente Sommerfeldt-Colberg.

DEL III: 21.11.-15.12
Kunstnerne: Unn Sønju, Heidi Kilpeläinen, m.fl. + HÆRK videoprogram utendørs
 
Et nytt utendørs videovisningsprosjekt - [VIDEO]KUNSTPLASS - lanseres på Oslo Kulturnatt 13.9. med et videoprogram kuratert av HÆRK. Se mer info her.


OM «QUI VIVE!» 

Kunstplass er stolte over å presentere kunstnerne
 Shi Tou (Kina), Berni Searle (Sør-Afrika), Heidi Kilpeläinen (Finland), Kathy Jetnil-Kijiner (Marshall øyene), Aka Niviâna (Grønland), Dan Lin (US), Maria Sundby, Bente Sommerfeldt-Colberg, Vanna Bowles og Unn Sønju (Norge) og gruppen HÆRK.

Det franske ordtaket «QUI VIVE!» kan oversettes direkte til «hvilken side står du på?». Men ordtaket har utviklet seg til å ha en bredere betydning «Observer oppmerksomt for å se etter problemet, løsningen eller muligheten». I denne utstillingstrilogien inviteres kunstnere og publikum til å være spesielt årvåkne, holder utkikk med hva som skjer med kloden vår og peker på alternative retninger og løsninger, så derfor et utropstegn istedenfor et spørsmålstegn.

Utstillingskonseptet bygger på en erkjennelse om at vi må våkne opp. Vi må i felleskap ta tak i globale problemstillinger som rammer hver og en av oss. Klimakrisen er et godt eksempel på nettopp dette.

Kunstnere som er invitert til å være med i dette prosjektet inspireres bl.a. av lokale og nasjonale problemstillinger, som  25 år med demokrati i Sør-Afrika – et land som fremdeles er preget av rasisme og segregering (Berni Searle), økofeminisme, LHBTI-tematikk og likestillingens backlash i Kina (Shi Tou), overforbruk i Norge og forsøpling i Oslofjorden (Maria Sundby) og vakker, surrealistisk dystopi (Vanna Bowles).

En rød tråd i utstillingstrilogien er diktet «Rise: From One Island To Another” av Kathy Jetn̄il-Kijiner fra Marshalløyene og Aka Niviâna fra Grønland. Hovedbudskapet deres er at det ikke finnes noe «dem» og «oss», men et felles «vi». Vi henger sammen med verden og verden henger sammen med oss. Dan Lin har skapt en video med poetene og dette diktet.

Vi ønsker å skape en utstillingsperiode med tydelige budskap fra forskjellige steder/stemmer i verden. Samtidig kan alle disse temaene finne sitt speilbilde andre steder, for alt henger sammen.

Det er tydelige årsakssammenhenger mellom bærekraftig utvikling, miljø- og klimakrisen globalt. «QUI VIVE!» setter et spesielt fokus på FNs tverrfaglige bærekraftsmål som likestilling mellom kjønnene (mål 5), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), stoppe klimaendringene (mål 13), fred og rettferdighet (mål 16) og naturligvis samarbeid (mål 17).

Kunstnerne og Kunstplass er både utålmodige og søvnløse. Kunsten bærer med seg et maktkritisk budskap. Vi vet, ser og ønsker at kunstnere gjennom sin kunst kan inspirere og bidra med sin kreative styrke til positive endringer. 

Takk til Kulturetaten, Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet for støtte til utstillingstrilogien QUI VIVE!

TAKK TIL Kulturrådet og Kulturetaten for arrangør- og driftstøtte.

 

 

Foto nederst:
Spooky tree costumes (2018)  og tegningen Scenario (2018) av Vanna Bowles og The Altar 1904-1948 (Rest in Pieces) av Maria Sundby.

 

 

   
 

Copyright: Kunstplass]