om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

om utstillingen | minikonferanse 9.mars | samtale m/Stranger 28.2.

OM DELTAKERNE

Hein Berdinesen er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved Høgskulen på Vestlandet. Lars Petter Storm Torjussen er førsteamanuensis i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Bergen. 
De står bak boken Cassirer og Heidegger i Davos fra 2013 (Dreyer Forlag), og er nå i gang med å redigere en nordisk antologi om Heideggers «Schwarze Hefte» som skal utgis i august (Dreyer Forlag).

Hans Ruin
Professor i filosofi ved Södertörns högskola i Stockholm. Disputerte i 1994 på Heidegger med en avhandling om historisitet. Har blant annet utgitt boken Frihet, ändlighet historicitet. Essäer om Heideggers filosofi (2013). Aktuell med boken: Being with the dead: Burial, ancestral politics and the roots of historical consciousness (Stanford University Press, 2018).

Anne Granberg
Førsteamanuensis ved Filosofisk Institutt (FoF) ved Universitetet i Bergen. Ph.D. ved UiB på Heideggers Sein und Zeit, med generell interesse i fenomenologi, eksistensialisme og politisk filosofi. De siste årene har hun jobbet med Hannah Arendts tenkning og holder nå på med et skriveprosjekt om henne.

Lars Holm-Hansen
Oversetter og skribent bosatt i Oslo. Magister i filosofi fra UiO. Han har blant annet oversatt Heideggers Væren og tid og Hans-Georg Gadamers Sannhet og metode.

Ingvild Torsen 
F ørsteamanuensis i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i skjæringspunktet mellom post-Kantiansk filosofi og estetikk, med spesielt fokus på Martin Heideggers filosofi. Arbeidene hennes er publisert i internasjonalt anerkjente tidsskrifter og antologier, inkludert The Journal of Aesthetics and Art Criticism og The British Journal of Aesthetics.

Hilde Vinje 
Doktorgradsstipendiat i filosofi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer filosofihistorie. Hun har tidligere arbeidet som omviser ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Rune Fritz Nicolaisen
Magister i filosofi og arbeider som universitetslektor i filosofi ved Universitetet i Bergen. Han er en av de fem som startet Agora. Journal for metafysisk spekulasjon og var i åtte år medredaktør i tidsskriftet. Nicolaisen har i mange år undervist til Examen philosophicum både ved Universitetet i Oslo, Nansenskolen og Friundervisningen. 
Han har skrevet Å være underveis, Introduksjon til Heideggers filosofi (Universitetsforlaget 2003). Den ble oversatt til dansk i 2007 (Klim forlag), og er den eneste innføringen i Heideggers filosofi på skandinavisk som tar for seg hele Heideggers forfatterskap. Han har sammen med Torstein Tollefsen og Henrik Syse skrevet Tenkere og Ideer (Gyldendal 1997).

Nils Gilje
Professor emeritus UiB/Oslomet. Gilje har arbeidet med vitenskapsteoretiske og idéhistoriske/kulturhistoriske problemstillinger. Blant de viktigste arbeidene hans er Heksen og humanisten. Anne Pedersdatter og Absalon Pederssøn Beyer - en historie om magi og trolldom på 1500-tallet (2. utg. 2015) og Tankeliv i den lutherske stat (med T. Rasmussen, 2002). Relevante publikasjoner for denne konferansen er artiklene "Martin Heideggers 'Svarte Hefter': 
Nazisme, antisemittisme og Holocaust" (2015) og "Filosofi og nazisme - tilfellet Alfred Baeumler" (2014).

Ørjan Steiro Mortensen
Skribent med master i filosofi fra Universitetet i Oslo (2012) med oppgaven "Ting, tenkning og teknologi: Om teknologiens sannhetsbærende funksjon for forståelsen."

Gustav Jørgen Pedersen
Ph.D. i kunsthistorie/filosofi fra Universitetet i Oslo (2017) på avhandlingen "On the Pictorial Thinking of Death – A Study in Martin Heidegger's Unthought Art History of Being Regarding Edvard Munch's The Sick Child and Metabolism." Han er i dag seniorrådgiver i forskning og utviklingsavdelingen til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Hva betyr det at Heidegger er Vestens største tenker i det 20. århundret?

Minikonferanse om Heidegger og de svarte heftene

Victor Linds videoinstallasjon Hva betyr det at Heidegger er Vestens største tenker i det 20. århundret? tar for seg forholdet mellom filosofen Martin Heidegger og den jødiske poeten Paul Celan i lys av den pågående publiseringen av Heideggers såkalte Svarte hefter (2014 –). Publikasjonene, som inneholder utprøvende formuleringer og tekststykker fra 30- til 70-tallet, har gjenopplivet kontroversen om Heideggers nazisme og antisemittisme. Konferansen tar utgangspunkt i spørsmålet som blir stilt av Linds verk, og vil utforske de svarte heftenes betydning for vår forståelse av Heideggers tenkning fra ulike perspektiver.

Tid: 09.30 - 17.00 9. mars 2019
Sted: Kunstplass, Tordenskioldsgate 12, PS: Inngang fra Rosenkrantzgate!
Arrangører: Gustav Jørgen Pedersen, Julie Leding, Egor Letov og Ingrid Halland, i samarbeid med Kunstplass og Victor Lind.

NB! PÅMELDING KREVES – innen 6.3.
Deltageravgift inkl. lunsj: 100,- , 50,- for studenter/pensjonister
For påmelding, Vipps KUNSTPLASS #76306
eller kontakt Henriette Stensdal: henriette@kunstplass5.no, mobil 91748241

Arrangementet et støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Faglige spørsmål stilles Gustav Jørgen Pedersen pedersen.gustav (at) gmail.com

PROGRAMMET

09:30 – 10:00 Registrering/kaffe

10:00 – 10:30  Innledning ved Gustav Jørgen Pedersen og visning av Victor Linds ”Hva betyr det at Heidegger er Vestens største tenker i det 20. århundret?”

10:30 – 10:45 Hein Berdinesen (HVL) & Lars Petter Storm Torjussen (UiB)
”Presentasjon av kommende antologi om Heidegger og de svarte heftene”

10:45 – 11:45 Hans Ruin (Södertörn Högskola): ”Att tänka det hebreiska arvet – Heidegger, Bultmann och Jonas som läsare av Paulus”
Forberedt respons (Ingvild Torsen, UiO) og spørsmål fra salen

11:45 – 13:00 Lunsj

13:00 – 14:15 Anne Granberg(UiB): ”Fra besluttsomhet til skjebne: Heidegger og nazismen”                
Lars Holm-Hansen: ”Heideggers metapolitikk”                                       
Forberedt respons (Ørjan Steiro Mortensen) og spørsmål fra salen               

14:15 – 14:30 Pause

14:30 – 15:45 Nils Gilje (UiB): ”Hitlers filosofer – Heidegger og nazi-filosofien i ’Det tredje rike’”
Rune Fritz Nicolaisen (UiB): ”Hva er det som gjør Heideggers tenkning så spesiell i filosofiens historie, og hvorfor er det så mange som helst vil
glemme ham?”

Forberedt respons (Hilde Vinje, UiO) og spørsmål fra salen

15:45 – 16:3 Visning av Linds ”Hva betyr det…”
                        Åpen samtale mellom deltagerne og publikum

16:30              Avslutning ved Gustav Jørgen Pedersen

 

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]