T

om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

om utstillingen | minikonferanse 9.mars | samtale m/Stranger 28.2.

«Det er maktpåliggende for meg å reise dette spørsmålet i verket som ligger i et skjæringspunkt mellom kunst, filosofi og politikk. Jeg kan ikke unnlate å stille dette spørsmålet fordi det er vanskeligVictor Lind

VICTOR LIND
«HVA BETYR DET AT MARTIN HEIDEGGER ER VESTENS STØRSTE TENKER I DET 20. ÅRHUNDRET?»
14.02. - 27.03.2019

Kunstplass har gleden av å ønske velkommen til Victor Linds utstilling som åpner på Kunstplass torsdag 14. februar kl. 18.00.

Victor Lind har vært en viktig kunstpolitisk stemme i Norge siden 1970-tallet. I sine arbeider problematiserer han historieskriving, offentlig hukommelse og det kollektive minnet.

Kunstplass samarbeider for 8. år på rad med Human International Film Festival 25.2. – 3.3. og Victor Lind er med denne utstillingen årets festivalkunstner.

Se også:
Lørdag 9. mars: Minikonferanse om Heidegger

Torsdag 28.februar 18:00: Kunstnersamtale: Victor Lind og Simon Stranger

Takk til Fritt Ord for støtte til utstillingen/arrangement, og til Kulturrådet og Kulturetaten for arrangør-/driftstøtte.

Victor Lind om «HVA BETYR DET AT MARTIN HEIDEGGER ER VESTENS STØRSTE TENKER I DET 20. ÅRHUNDRE?»

Verket tar opp forholdet mellom dikteren Paul Celan og tenkeren Martin Heidegger. Det er gjennom dette forholdet jeg stiller spørsmålet i verkets tittel.

Møtene mellom Celan og Heidegger reiser påtrengende spørsmål om forhold mellom kunst, filosofi, politikk og etikk, som er aktuelle i Vestens situasjon i dag: Er kunst et uttrykk for filosofi? Bør en filosofi også vurderes etter sine politiske påstander? Kan filosofen forsvare det uhyrlige og samtidig være ‘stor’? Hvorfor leter poeten etter etiske svar?

Har det noe å si for kunsten og kunstens vilkår at Heidegger hylles som vestens største tenker i dag? Jeg antyder dette spørsmålet i et verk som ligger i et skjæringspunkt mellom kunst, filosofi og politikk. Jeg kan ikke unnlate å stille dette spørsmålet fordi det er vanskelig.

I 2014-15 ble Heideggers «Svarte hefter» (tenkedagbøker) publisert, og disse gjør hans nazistiske og antisemittiske standpunkter tydelige og tilgjengelige.

Tenkeren Martin Heidegger og poeten Paul Celan - for meg og mange etterkrigstidens største dikter - leser hverandres verker og oppsøker hverandre flere ganger. Celan var sterkt påvirket av Heideggers skrifter og sliter med å forene sin beundring for Heideggers ideer om litteratur med sin avsky for filosofens nazistiske historie.
De hadde kontakt fra 1951 til 1970, og Celan besøker Heidegger i 1967, 1969 og 1970.

Dikteren Paul Celan roper gjennom sin diktning inderlig til oss fra massegravene. Celan selv satt i arbeidsleir under krigen fordi han var jøde. Begge hans jødiske foreldre ble deportert, satt i konsentrasjonsleir og døde der. Hans inderlige kjære mor ble drept av nakkeskudd.

Dette er en videoinstallasjon med animasjoner, foto, tekster og lyd.
Den er i tre deler, med ulike lengder, som kjøres samtidig på tre felt.
Sammenfall av bilder på de tre feltene vil gjentas etter 116 år, 70 døgn, og noen timer og minutter.

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]