om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Johannes Høies separatutstilling "PARA"

Vernissage: Torsdag 4. april 19.00-21.00
STED: Kunstplass, Tordenskiolds gate 12, PS: inngang fra Rosenkrantzgate (KART)
Utstillingsperiode: 4.4. - 16.5. (stengt i påsken)
Oslo Open satellitutstilling: 27. - 28. april med utvidet åpningstid.

Denne utstillingen markerer et brudd i Høies kunstnerskap og vil introdusere en ny retning, såvel tematisk som rent visuelt og billedspråklig. Samtidig er dette en tilbakevending til et territorium han har arbeidet i tidligere.

Dette blir den første utstillingen som viser oljemalerier av Høie siden 2003. Han har parallelt med sitt etablerte og mer tegneriske arbeid de siste årene jobbet med å nærme seg maleriet igjen. Prosessen med disse arbeidene ble påbegynt rundt 2014 og har innebåret inngående studier og en langsom søken tilbake til dette mediet. Høie har beveget seg mot et samtidsmaleri godt innenfor en klassisk figurativ form, men med motiver som balanserer i et tvetydig nærmest abstrakt tematisk landskap. Han lar observasjonen og selve blikket smelte inn i det narrative, på en lignende måte som hos en regissør. Motivene heller mot det surrealistiske og bærer med seg dettes “unheimliche” klangbunn. I denne utstillingen eksperimenter han med en form for “disseksjon”, ved en insisterende utforskning og repetisjon av motivet.


JOHANNES HØIE er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen (KHIB) og Statens Kunstakademi i Oslo (KHIO). Han har hatt en betydelig virksomhet i forbindelse med kunst offentlig sammenheng.

Han har blant annet stilt ut på tegnebiennalen, Kunsthall Grenland, Nordiska Teckningsmuseet i Laholm og på Kunstplass, samt utført utsmykninger i blant annet Bjørgvin Ungdomsenhet, på Patentstyret og Sam Eyde Videregående Skole. Han er innkjøpt av Equinor, Oslo Kommune og KORO.

Høie markerte seg tidlig innenfor tegnemediet og har abreidet mye innenfor en egen nisje av forgjengelige tegneriske totalinstallasjoner skapt i fra frihåndstegningimprovisasjon på stedet. Han arbeider innenfor et vidt spekter hvor veggmaleri i monumentale formater kan spille side om side med minutiøse arbeider i mindre formater.

TAKK TIL Kulturrådet og Kulturetaten for arrangør-/driftstøtte

 

 

   
 

Copyright: Kunstplass [10]