om Kunstplass | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Om utstillingen | tekst av Alexander | text about the exhibition

Alexander Grüner-Moström monterer utstillingen "Three Rooms".

 

THREE ROOMS
av Alexander Grüner-Moström

Det är mer än trettio år sedan jag såg den komplexa, provocerande och fantastiska konstfilmen Querelle, R W Fassbinders allra sista film som regissör. Querelle handlar om sökande efteridentitet, och längtan att älska och bli älsked. Det föregår ett spel om dominans och om att bli dominerad; en resa i att hitta sig själv men även i att möta sin egen självdestruktivitet. Filmen bärs av en suggererande stämning framkallad av en sär färg- och ljuskolorit; förankrad i en surrealistisk drömliknande kulissmiljö. Stämningen förstärks av ett insisterande ljudlandskap, monotona röster i korta dialoger, och nynnandet och sången till karaktären bordellmamma Madame Lysiene: «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-dadaaa.
Da-da da-daaa. Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-dadaaa. Da-da da-daaa…»

Nynnandet i Querelle etsade sig fast i minnesbilden min. Orden i sången visade sig vara lånade ur Oscar Wildes diktverk The Ballad of Reading Gaol, närmare bestämt verserna sju, åtta och nio.

Detta blev min egen ingång till Wildes diktverk och historien bakom det. Oscar Wilde avtjänar ett fängelsestraff på två år på Reading Gaol; genom vilket han blir vittne till den verklighet som träder fram i diktverket. I 1895 blir Wilde dömd för «the love that dare not speak its name»; det viktorianska samhällets svar på homosexuell identitet. Samma dag som Wilde släpps ut flyttar han till självvald exil i Frankrike; och dör tre år senare vid en ålder av 46. Det är under denna tid han skriver detta diktverk, signerat under pseudonym «C.3.3» (avdelning C, korridor 3, cell 3).

Det anses vara det enda av högt litterärt värde han skriver efter sin fängelsevistelse; två år i fångenskap har gett honom dålig hälsa och kuvat honom som människa och som konstnär. I förtid gick samhället miste om ett stort konstnärskap och en skarp samhällsdebattör. Wilde som «kriminell» är kopplat till hans identitet som homosexuell man; men vad som definierar en kriminell handling är flytande; genom avgränsningen markeras också kontroll över oliksinnade, oliktänkande, avvikande från gängse normer och identiteter. Wilde är bara ett exempel; homosexualitet är bara ett exempel; annanhet tar sig i många former. «Each man kills the thing he loves! Each man kills the thing he loves! Da-da-daaa. Da-da da-daaa…» Diktverket rymmer ett universum av reflektioner, inte minst verserna sju, åtta och nio; mer kända som sångtext.

Min utställning Three Rooms är en inbjudan att bli nyfiken på diktverket. Jag associerar fritt till The Ballad of Reading Gaol och förhåller mig visuellt till det i tre olika rum:
- Yet Each Man Kills The Thing He Loves; en installation där diktverket tolkass och gestaltas som en cell som visuellt och taktilt omsluter och påverkar kroppen; som har något insisterande och monotont vid sig.
- Wilde’s room; en installation omsluten av diktverket som ljudspår (29 min, inläsning för denna utställning av Alexander M Delver).
- Wound; Work in process; en performativ installation med texten som skrift som utgångspunkt för en repetitiv och insisterande handling; där diktverket gestaltas i en skör helhet med broderi som medium.

For mer info om Alexander, besøk hjemmesiden hans https://www.alexandergruner.com/

 

 

   
 

Copyright: Kunstplass [Oslo]