om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Om utstillingen | om kunstneren | tekst av Anne Karin Jordtveit

 

Sidsel Palmstrøm “Hold : Slipp"

Kunstplass [10] har gleden av å presentere Sidsel Palmstrøm med utstillingen “Hold : Slipp”.

VERNISSAGE: Torsdag 9. november kl. 18-20
UTSTILLINGSPERIODE: 9. november til 16. desember 2017
ÅPNINGSTIDER: Onsdag til lørdag kl. 12-17 eller etter avtale

I Sidsel Palmstrøms nye stedsspesifikke installasjon "Hold : Slipp" på Kunstplass [10] danner 300 meter oppspent tauverk og en stor, rund skive i tre, det materielle utgangspunkt for rommets ”transformasjon”. Tauverket lager et nett av linjer i rommet, fra stram struktur til et organisk virvar. Et mål er å skape et spenn mellom orden og kaos, og usikkerhet knyttet til situasjonen. Sidsel utforsker bevegelsen fra det faste til det flyktige, mellom et hold og et fall, mellom anstrengelse og overgivelse.

En rekke myter og metaforer knytter seg til tråd, rep og tau. De representerer noe dypt eksistensielt, nettopp fordi tauet og trådens konkrete funksjoner er uvurderlig forbundet med menneskets overlevelse og historie. Kunnskap om repslaging har vært avgjørende for utvikling av fangstredskap til jakt og fiske, til jordbruk, transport og skipsfart, fra den enkleste snare til fiskegarn og hengebroer.

"Hold : Slipp" er en videreutvikling av Sidsel Palmstrøms siste års arbeid der tema og metode på ulike vis har kretset rundt og belyst noe som er under press, trykk, blir holdt sammen, bundet og surret fast, - et tekstilt univers under tvang, - er brukt for å belyse ulike typer sårbarhet.

Om sitt nye prosjekt uttaler Sidsel Palmstrøm:

”Jeg søker å finne et balansepunkt der det i møte mellom idé, materiale og teknikk oppstår noe som peker utover det materielle, gir flertydig klangbunn og liv til tanke, assosiasjon og sansning. Jeg vil utforske dette rommet, mellom det konkrete og det flyktige, mellom det håndfaste gjenkjennelige og det usynlige, våre understrømmer og det ubehagelige.

Vi holder fast ved og knytter oss til forestillinger om livet, følelser, ideer, relasjoner, ting, tradisjoner og vaner. Enorme krefter brukes på å opprettholde feste, skape holdepunkt, fotfeste, tilhørighet og binding. Vi holder og støtter, klamrer, surrer, presser, trekker, drar, løfter og bærer… Og så slipper vi taket, på et eller annet tidspunkt oppgir vi, avstår, glemmer, innstiller, gir slipp, lar fare og falle, vi legger fra oss…. ”

Kunstneren har mottatt Prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond.

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]