om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

velkommen | mer om utstillingen | om kunstnerne

OM UTSTILLINGEN SKEIVT UTELIV

Skeivt Uteliv blir en utstilling om skeivt uteliv i Norge initiert av
Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen i et samarbeid
med Kunstplass [10] og Kulturhistorisk Museum UiO.

Utstillingen blir et dokumentasjons- og formidlingsprosjekt om hvilken
rolle «utelivet» – kulturen og livet knyttet til barer, klubber og andre
treffsteder- har spilt for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Prosjektet ønsker å dokumentere et forsømt emne i norsk historie
gjennom en ny vinkel på skeiv historie i et utstillingskonsept som
kombinerer innsamling, formidling og aktivisering av brukere/aktører. Hovedresultatet er en utstilling kuratert av Kunstplass [10] som skal
holdes ved KHM i forbindelse med Oslo Pride i juni 2017.

Politiets raid mot homobaren ”Stonewall Inn” i New York i 1969 og
opprøret det satte i gang, blir av mange sett på som den viktigste
hendelsen som utløste den nye homobevegelsen. Utesteder av denne
typen har vært svært viktige for skeive som inngangsporter til et miljø.
I kjølvannet av terrorangrepet mot klubben Pulse i Orlando fikk disse
stedenes sosial- og kulturhistoriske rolle fornyet interesse.

I arbeidet med å ta vare på og formidle skeiv historie, historien om
annerledes kjønnsuttrykk og seksualiteter, har det vært mye fokus
på organisasjoner og politisk rettighetskamp. Dette perspektivet er
viktig, men uformelle miljøer, møtesteder og utesteder har vært minst
like viktig for folks muligheter til å utvikle identiteter og liv på tvers av
samfunnets forventninger til kjønn og seksualitet.

Fra slutten av 1800-tallet dukket det opp seksuelle «subkulturer» i de
større byene, og innfallsporten til disse var ofte offentlige rom, som
parker, pissoarer, kafeer, barer og restauranter. Vi kjenner til slike
møtesteder i alle fall hundre år bakover i tid, men i etterkrigstiden
oppsto det i større grad «egne» steder. Disse møtestedene ble til i tett
forbindelse med homo-organiseringen, fra Det norske forbundet av
1948s første selskapelige arrangementer i leide lokaler til egne utesteder
drevet av organisasjonene og etter hvert i kommersiell regi.
Skeivt Uteliv blir en utstilling som dokumenterer og formidler historien
om dette utelivet.

Selv om uteliv kan oppfattes som ”bare gøy,» reflekterer det også et
samfunnspolitisk handlingsrom. Utstillingen vil undersøke hvordan
utestedene har skapt muligheter for livsutfoldelse og identitetsdannelse,
men vil også se på hvordan de har skapt rom som både åpner
og begrenser: Hvordan har utelivet vært kjønnet? Hvem har i praksis
hatt tilgang til og følt seg hjemme på de ulike stedene? Hvordan har
internasjonale strømninger påvirket utviklingen i Norge?

Følg utstilling Skeivt Uteliv på Facebook .

 

Utstillingen er støttet av Skeivt Arkiv og Fritt Ord.

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]