om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter

| kommendetidligere

 

Jeannette Christensen - "Woman Interrupted"

Vernissage: Torsdag 18. mai 19.00 - 21:00
Sted: Kunstplass [10], Rosteds gate 10, 0178 Oslo (googlemap)
Utstillingsperiode: 18 May - 27 August 2017
Åpning for publikum: 18. - 28. mai, 23. - 26. aug eller etter avtale

Kunstplass [10] har gleden av å presentere Jeannette Christensen med utstillingen “Woman Interrupted”.

Forskjellige former for tidserfaring og materialitet er gjenstand for undersøkelse i utstillingen med polaroidbilder og geléarbeider. Utstillingen varer helt til 26. august. Det er 20 år siden Christensen sist lagde en geléinstallasjon.

På midten av 90-tallet laget Christensen en serie polaroidbilder basert på malerier av barokkmaleren Jan Vermeer. Serien har tittelen The Passing of Time. De allegoriske motivene fra barokken er kjente og fremst var tanken på livets sårbarhet og dødens uunngåelighet. I hennes re-medierte bilder fokuserer hun kun på handlingene som kvinnene i Vermeers bilder utfører, alt annet er utelatt. Polaroidserien iscenesetter både kvinner og menn i disse positurene. Kvinner og menn som skriver kjærlighetsbrev, leser brev, heller melk eller drikker fra et glass. De første bildene ble fotografert i 1994/95 og noen av modellene ble re-fotografert i 2009, 2015 og i 2017. Dette består nå av en serie med doble og triple portretter. Alle er i forskjellige polaroidformater avhengig av når de er fotografert. I gjentagelsen av motivet oppstår det forskjellige lesninger i spennet fra 1600-tallet og frem til i dag, i lys av når det er tatt og tiden det representerer.

Jeannette Christensens motivasjon for å gjøre disse bildene er interessen for å følge et motiv og personer over tid og de endringer som oppstår i møte med det gjentatte motivet. Polaroidbildene bærer ingen illusjon om tidløshet, i det bildene i seg selv er sårbare og gjennomgår forandringer, har det i tillegg som fotografisk teknikk de senere årene nesten blitt nedlagt og gjenoppstått, hvor polaroidfilmen og formatene er endret og bidrar til nye former for tidserfaring og materialitet.

Utstillingen på Kunstplass [10] tar utgangspunkt i ett av disse motivene hentet fra Vermeers malerier, nemlig Girl Interrupted at Her Music (1660-61). To polaroider fotografert i henholdsvis 1995 og 2017 av den samme personen, gir også tittel til utstillingen; Woman interrupted.
 
Interessen for tid avspeiles også i en del av titlene hennes, særlig arbeider fra 90-tallet. For eksempel: The Passing of Time, Tiden lager alle sår, Every Day is a Miracle, Waiting for Columbus. Alle disse titlene er knyttet til installasjoner hvor gelé inngikk som et materiale og kretset rundt undersøkelser av tid og foranderlighet, det temporære og stedsbetingede.
 
Geléen som er flytende og i forandring settes opp mot hvordan et øyeblikk kan fryses og nærmest bli en evighet, som det fotografiske snap-shot’et representerer. I polaroidbildene Woman Interrupted representerer øyeblikket ikke bare et avbrudd i en kunstnerisk fordypelse, men også et brudd i tiden som ligger mellom disse to bildene. Geléinstallasjonen vil med sin flyktige karakter, sakte men sikkert vil bevege seg mot sin egen oppløsning, angrepet av mugg og forråtnelse.

Jeannette Christensen har siden tidlig på 90-tallet arbeidet med installasjoner, skulptur og fotografi, hvor blant annet en diskusjon omkring skulpturbegrepet, tid og materialitet har vært gjennomgående. Hun bor og arbeider i Oslo og er utdannet ved Bergen kunst- og håndverksskole, Vestlandets kunstakademi og École Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris. I 1992-93 hadde hun stipend- og studieopphold ved PS1 International Studio Program i New York. Hun har deltatt på en utallige utstillinger i Norge og utlandet siden 90-tallet. De siste årene bl.a. på Kunsthall Oslo, Henie Onstad Kunstsenter, Museet for Samtidskunst og Kunstnerforbundet. Hun har undervist siden 1998 og har vært professor på Kunstakademiet i Oslo siden 2010. En rekke bøker omtaler hennes arbeider de senere årene, som: Gunnar Danbolt, «Frå modernisme til det kontemporære:» (2014); Øystein Ustvedt, «Ny norsk kunst etter 1990» (2012) og monografien fra 2009 av den nederlandske kulturteoretikeren Mieke Bal, «Fragments of Matter, Jeannette Christensen».
www.jeannettechristensen.no


Kontaktperson: Kunstplass [10], Vibeke Hermanrud, mob 90 11 64 93, vibeke@kunstplass.no

Følg oss på Facebook .

Kunstplass [10] har blitt støttet av Kulturrådet. Kunstneren har fått støtte fra Kunstnernes Vederlagsfond til utstillingen.

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]