om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

  om utstillingen | om kunstneren | Oslo Art Weekend

Uten tittel. Objekt - mixed media.

Nina Bang "Birding"

”If I had to choose, I would rather have birds than airplanes.”
Charles Lindbergh

Vernissage: Torsdag 6. september kl. 18.00 - 20:00
Sted: Kunstplass [10], Rosteds gate 10, 0178 Oslo
Utstillingsperiode: 6.10. - 5.11. 2016
Oslo Art Weekend: 14.-16.10. inkl. kåseri av Jo Røislien & artist talk om rødlister og antropocen – et møte mellom kunst og vitenskap lørdag 15.10. kl. 15:00.

Nina Bangs utstilling ”Birding” på Kunstplass [10] handler om blikket, det å observere og om rødlisten for fugler. Nina Bang undersøker kunstens muligheter for å gi et kritisk og eksistensielt blikk, men også et poetisk og subjektivt blikk på hvordan vi mennesker forholder oss til andre livsformer. Et bakteppe for hennes engasjement er at vi lever i den geofysiske tidsalderen antropocen, hvor menneskets virksomhet preger alt liv og alle økosystemer på jorden, og setter det på spill. Mennesket som art og individ er prisgitt økosystemenes intakthet, mens kapitalismen tviholder på økonomiens forrang over økologi.
 
Nina Bangs praksis inkluderer en rekke medier som, maleri, grafikk, digitaltrykk og video. Hennes arbeider utforsker møtet mellom naturprosesser og teknologi i et økologisk perspektiv.  Bruk av transparente medier og undersøkelse av lysforhold er et gjennomgående trekk ved Bangs arbeider.

På Kunstplass [10] skal Nina Bang flere nye arbeider. Verket ”Birding” kommenterer på en humoristisk måte praksisen med å observere og samle inn data om fugler. ”Birding” er et formstudie av pilotbriller som kan representere menneske som speider i flokk.  ”Listening”, et stort trykk på skjørt silkepapir, vil dominere utstillingen og visualiserer omfanget av masseutryddelsen av livsformer. På litt avstand framstår ”Listen” som et abstrakt stripebilde i dempet rødt. Men skriften er lesbar på helt nært hold. Alle 11864 fuglearter på IUCNs røde liste er her sortert under familie, navn og kategori.

Premiere på lydverk
Tittelen ”Listening” peker til det å lytte og til komponist og billedkunstner Leif Inge lydinstallasjon ”Silencers”, som han har laget spesielt til utstillingen. Lydverket består av manipulerte fuglelyder som er strukket ut til gjenkjennelsens bristepunkt.

Kontaktperson:
Kunstplass [10], Vibeke Hermanrud, mob 90 11 64 93, vibeke@kunstplass.no

Følg med på hva som skjer på facebook .

Kunstplass [10] mottar støtte fra Kulturrådet.

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]