om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

  om utstillingen | om Grete Johanne Neseblod | om Karin Erixon

GRETE JOHANNE NESEBLOD "Heart-Shaped BOX"

I utstillingen ”Heart-Shaped BOX” på Kunstplass [10] viser Neseblod flere rominstallasjoner. Hennes kunstprosjekt er langvarig og konstant. Rollene som feminist, kunstner, innehaver av Neseblod Record og småbarnsmor flyter hele tiden inn i hverandre, påvirker hverandre gjensidig og fremheves i kunsten der det kommer til uttrykk gjennom tekstilarbeider, trykk, tegning og video.

Blackmetal er en musikksjanger og livsstil med utgangspunkt i opprør og raseri, som er blitt en kommersiell suksesshistorie forbundet med Norden, og særlig Norge. Å være kvinne og mor, er ingen selvfølge i blackmetalmiljøet som er kjent for å dyrke kjønnsstereotypier og diskriminerende holdninger til seksuell orientering. Det er få kvinner representert både som musikere og som muser, i motsetning til i pop og rock. Grete Johanne Neseblod pisser i eget pool, som Linn Cecilie Ulvin skrev i kuratorteksten til utstillingen ”Å Paradis - Strategies on Nordic Queer” i 2014.

”Det er åpenbare kontraster i rollene som trebarnsmamma, kunstner og innehaver av Neseblod records. Jeg ser og forstår kulturen rundt disse tre, fra både innsiden og utsiden. Jeg tar inn informasjon og jeg kan kritisk dekonstruere de forskjellige rollenes bestanddeler,” Grete Johanne Neseblod.

Grete Johanne Neseblod (1980) er født i Trondheim og bor og jobber i Oslo. I tillegg til å være billedkunstner driver hun platebutikken Neseblod Records, som også fungerer som et slags blackmetal museum. Hun ble uteksaminert med en master fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2014. Hun har vært med på en rekke kollektivutstillinger de siste ti årene inkludert på Art Fair Suomi i Helsinki i 2015. I 2015 gjorde hun seg bemerket på Høstutstillingen med den store installasjonen “Habitiss & Labituss”. Hun har mange planer fremover, bl.a. en separatutstilling på Soft Galleri i Oslo i 2017.


http://gogroretote.wix.com/neseblod

 

 

 

 

Copyright: Kunstplass [10]