om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info  
twitter
| kommendetidligere

 

om utstillingen | om kunstnerne | videoprogram 13.2 og 14.2.

Om kunstnerne

Andrea Lange arbeider med ulike media som video, fotografi, tekst og lyd, vekselvis mot tradisjonelle visningsrom og som intervensjoner i det offentlige rom. Gjennom to tiår har hun gjort seg bemerket med verk og prosjekter, der kunstneriske strategier er knyttet til aktuelle politiske agendaer.

Andrea Lange (f. 1967) er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi og Accademia di Belle Arti, Perugia. I Norge har hun hatt separatutstillinger blant annet i Kunstnerforbundet, Stenersenmuseet og på Henie Onstad Kunstsenter. Hun har deltatt på en rekke gruppeutstillinger ved Nasjonalmuseet for kunst, Kunstnernes Hus, Momentum, UKS Biennalen, Sørlandets Kunstmuseum med flere og vært representert ved en rekke internasjonale utstillinger.
www.andrealange.no

 

 

Johannes Høie er kjent for sine monumentale, brutale og samtidig vakre tegninger. Tegningene er fulle av symboler og forteller detaljerte historier om menneskelige motsetninger der vold og ondskap står i kontrast til det gode og estetisk vakre. Formmessig kan tilskuerne umiddelbart få assosiasjoner til gamle kunstverk fra middelalderen, skrek kabinetter og dommedagsprofetier. Når man går inn i detaljene trer ofte nåtidens historier og konflikter frem.

Høie (f. 1981) har en bred kunstfaglig utdannelse fra bl.a. Kunstakademiet i Bergen, Konsthochschule Berlin og Master fra Statens Kunstakademi i Oslo. Høie har hatt en flere separatutstillinger i Norge, bl.a. på LIMBO Kunsthall Grenland, Porsgrunn, hos Galleri Marie Veie og på Tegnerforbundet. Han har deltatt på en lang rekke gruppeutstillinger rundt omkring i Norge, og i Sverige, Tyskland, Italia, Portugal, England, Chile, m.fl. land. Han har hatt flere oppdrag for kunst i offentlige rom, mottatt arbeidsstipend, m.m.
www.johanneshoie.com

Shwan Dler Qaradaki er kjent for å lage tegninger, installasjoner, animasjons- og video-noveller med utgangspunkt i egne opplevelser. Verkene hans er personlige, men samtidig av universell relevans. Han problematiserer rundt tema som identitet, makt og maktesløshet i en multikulturell verden. Han kom som flyktning fra Kurdistan for 14 år siden, har han gjort spenningsfeltet mellom frihet, muligheter, tradisjoner, brudd og fordommer til et gjennomgangstema. Hans sterke sosiale og politiske engasjement er tydelig tilstede i verkene.

Qaradaki (f. 1977 i Kurdistan- nord Irak) gikk ut av Kunstakademiet i Oslo i 2009, og han har tidligere kunstutdanning fra Suleimani, Irak. Sommeren 2014 ble Shwan tildelt Oslo Kommunes Kunstnerpris for sine fremragende innsats innen Oslos kunstliv. Han har hatt en rekke separatutstillinger i hele Norge med Salte Kyss og andre kunstprosjekter, deltatt på gruppeutstillinger i inn- og utland, kjøpt inn av Oslo Kommune, Vestfossen, m.fl. www.qaradaki.com

 

Copyright: Kunstplass [10]