om kunstplass 5 | utstillinger & events | praktisk info ||  
| kommendetidligere

 

om utstillingen | kunstnerne | Filmfestivalen HRHW | filmvisning

FILMVISNING: Salte kyss III av Shwan Dler Qaradaki

SØNDAG 16.2 kl. 16 og TORSDAG 20.2 kl. 18OM

Salte Kyss III handler om flukt, savn, tilhørighet og identitet i et flerkulturelt Norge. Shwan Dler Qaradaki flyktet fra irakisk Kurdistan til Iran på grunn av Saddam Husseins angrep på Kurdistan. I 1999 kom han til Norge etter to års flukt gjennom Asia og Europa. Deretter har han bodd i Norge med den usikre statusen som MUF´er (Midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening). Sommeren 2011 fikk han endelig beskjed om at han har fått varig oppholdstillatelse i Norge.

Qaradaki skildrer barndommen i Kurdistan, ungdomstid på flukt og voksentid på vent i Norge med en personlig inderlighet som gjør oss direkte involvert i det vi ser. Flyktninger og asylsøkere er for mange av oss en ansiktsløs gruppe mennesker som ikke angår oss direkte. Det kan gjøre at vi har stereotypiske oppfatninger av hvem de er, og at vi har vanskelig for å se enkeltindividene. Derfor er verket Salte Kyss et viktig innspill i menneskeliggjøringen av dette temaet. Det å øke forståelsen mellom folk fra ulike kulturer, og det å undersøke hva det betyr å leve i et flerkulturelt Norge, er noen av Qaradakis intensjoner med filmen. Shwan Dler Qaradaki står frem som et individ med en sterk stemme, og han bruker kunsten som innfallsvinkel til komplekse temaer.

 

 

 

 

Copyright: -kunstplass 5