om Kunstplass [10] | utstillinger & events | praktisk info

 

twitter
daglig drift |  kunstfaglig utvalg

 

 


Vibeke Hermanrud og Henriette Stensdal foran Kunstplass[10] i september 2015

om Kunstplass [10]

Kunstplass [10] er et visningssted for samtidskunst som åpnet i februar 2012 på Grünerløkka med navnet -kunstplass 5. Siden oppstart har det blitt arrangert 8-10 utstillinger årlig og et mangfold av events.

Kunstplass [10] endret i november 2014 navn fra ”-kunstplass 5” i forbindelse med flytting fra Olaf Ryes Plass 5 til nye lokaler i Rosteds gate 10.  

Kunstplass [10] er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening. I tråd med formålet skal Kunstplass [10]: 
-  være et kreativt og nyskapende visningssted for samtidskunst med høy kvalitet.
-  spesielt fremmer yngre kunstnere.
-  stimulere til økt interesse for, og kjennskap til samtidskunst.
-  verne om kunstnernes ytringsfrihet.

Utstillingsvirksomheten er dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår består av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende - gjerne med en feministisk, queer og politisk brodd.

 

daglig drift av Kunstplass [10]

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass [10].

  • HENRIETTE STENSDAL er reproteknikker og grafisk designer. Jobber nå for Egmont Hjemmet Mortensen AS.
  • VIBEKE HERMANRUD er kunstner og designer. Jobber for Bjørvika Utvikling AS med kommunikasjon og koordinering av kunst i de offentlige rommene i Bjørvika. Lang erfaring fra internasjonalt solidaritets- og bistandsarbeid. (www.artflow.no)

kunstfaglig utvalg

Kunstplass [10] har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen, Kristin Sæterdal, Mohamed Ali Fadlabi, og initiativtakerne.

Linn Cecilie Ulvin var i utvalget fra oppstarten i januar 2011 til våren 2014. Tonje Gjevjon var i utvalget fra oppstart til våren 2013.

Kort om utvalgets nåværende og tidligere medlemmer:

  • KRISTIN SÆTERDAL
  • SARA CHRISTENSEN er utdannet på kunstakademiene i Wien og Oslo, med master fra sistnevnte i 2010. Hun har en omfattende utstillingsvirksomhet, har kuratert flere gruppeutstillinger og vært representant i mange juryer og utvalg, som juryen i Høstutstillingen 2014/15. Hun er kjøpt inn av bl.a. Kulturrådet, Nasjonalmuseet og Vestlandske kunstindustrimuseum. (www.sarachristensen.net)
  • LILL-ANN CHEPSTOW-LUSTY er fotograf. I 2014 kuraterte hun Kulturhistorisk museums 1914-årsjubileumsutstilling "Ja vi elsker frihet". Hun har hatt en rekke utstillinger rundt omkring i Norge og England de siste 30 årene og har gitt ut flere bøker/publikasjoner. (www.lusty.no)

  • FADLABI er utdannet på Kunstakademiet i Oslo. Han har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland. Bl.a. på "I wish this was a song" på Samtidskunstmuseet, Sharjah Biennial 11 og Bergen Assembly 2013. Fadlabi har de siste årene vært instrumentell i å arrangere One Night Only som nå holder til på Kunstnernes Hus. (www.fadlabi.com)
  • LINN ULVIN er utdannet billedkunstner, forfatter og i skuespill/regi. Hun arbeider med tekst, installasjon og performance. Hun kuraterer utstillinger, utfører konsulent- og undervisningsoppdrag i kulturfeltet (www.linnulvin.com)
  • TONJE GJEVJON er billed- og performancekunstner. Uteksaminerte fra Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet i 1999. Hun er styreleder for Akershus Kunstsenter. (www.hungryhearts.no og www.kunstkreditt.no).
 
 

Copyright: Kunstplass [10]